Thijsbegeleiding

Tarieven en Vergoedingen voor Thijsbegeleiding


Nadat er een diagnose is afgegeven (bijvoorbeeld door GGZ). Kunt u bij uw gemeente aankloppen voor ondersteuning. Dit kan bij het sociaal loket van uw gemeente.

Zij plannen met u een keukentafelgesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Naar aanleiding van dit gesprek kan de gemeente u (of uw kind) een indicatie voor begeleiding afgeven. In de indicatie wordt aangegeven welke doelen bereikt dienen te worden middels de begeleiding. U kunt dan op zoek gaan naar iemand die deze begeleiding kan invullen.

De begeleiding kan worden gefinancierd uit een PGB (Persoons gebonden Budget), ZIN (Zorg in Natura) of anderszins in overleg. U heeft de vrije keuze om te kiezen voor een vorm (PGB of ZIN).

Bij PGB heeft u als budgethouder de vrije keuze wie u de zorg wilt laten uitvoeren. Dit moet wel een professionele zorgverlener zijn. U moet dan ook wel zelf de administratie hiervan voeren. Dit betekent dat u maandelijks de facturen indient bij het SVB (de sociale verzekeringsbank, waar het begeleidingsbudget op wordt gestort).

Kiest u voor ZIN, dan hoeft u geen administratie bij te houden. De gemeente zal dan een zorgaanbieder aandragen waar zij een contract mee hebben. Soms betekent dit een wachtlijst.

Thijsbegeleiding werkt als zelfstandige in de zorg. In overleg met u en de gemeente stemt Thijsbegeleiding een uurtarief met u af.


Veranderingen in de zorg

De zorg is vanaf 2015 anders ingericht, vanaf januari 2015 is de invoering van de Wet Maarschappelijke Ondersteuning (WMO) een feit. De gemeente zal dit met u oppakken, via het WMO loket. Dit betekent dat nieuwe cliënten met een hulpvraag, voor hulp kunnen aankloppen bij het sociaal loket van uw gemeente. Deze zal met u een keukentafel gesprek aangaan om met u te bekijken of, en evt. welke hulp voor uw situatie gewenst is. Thijsbegeleiding participeert in deze nieuwe vorm van samenwerking met de gemeente en heeft met gemeente Heeze-Leende en Valkenswaard contracten afgesloten zodat in deze gemeentes het ook mogelijk is om op basis van Zorg In Natura te werken.(ZIN)

Dit betekent voor u als budgethouder dat u geen administratieve zaken meer hoeft te doen, dit regelt Thijsbegeleiding dan rechtstreeks met uw gemeente

In overige gemeentes is het natuurlijk ook mogelijk om Thijsbegeleiding in te schakelen, de vergoeding wordt dan door middel van een PGB geregeld.


Contact:

info@thijsbegeleiding.nl

06 50278900