Thijsbegeleiding

Autisme en ADHD en het omgaan ermee

werkwijze

Thijsbegeleiding biedt ondersteuning aan mensen met een beperking met als doel om volwaardig aan het maatschappelijk leven deel te kunnen nemen. Voor kinderen en jeugdigen houdt dat in, dat ze gestimuleerd worden om zich optimaal te ontwikkelen. Ouders (opvoeders) spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom worden de ouders en eventueel andere belangrijke personen uit de omgeving betrokken bij de begeleiding.
Thijsbegeleiding heeft een hierin een visie die gebaseerd is op een aantal uitgangspunten:

  • De eigen krachten van de cliënt en zijn gezin worden versterkt (empowerment).
  • Er is samenwerking met het sociaal netwerk en andere instanties.
  • De werkwijze is dialooggestuurd.

In de begeleiding maken we gebruik van interventies die gebaseerd zijn op psycho educatie, oplossingsgerichte gesprekstherapie, systeemtheorie en leertheorie. Door psycho educatie krijgen jongeren en ouders inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de jongere, samenhangend met de stoornis en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Daarnaast leren ze vaardigheden om beter om te gaan met de gevolgen van de stoornis in hun dagelijks leven.

Bij het aanleren van vaardigheden wordt vooral gebruik gemaakt van oplossingsgerichte interventies. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar oplossingen vanuit de krachten die er in een persoon, het gezin en het sociale netwerk zijn. De leertheorie speelt een rol bij positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het oefenen van gedrag door rollenspel en voorbeeldgedrag. Zo worden bestaande vaardigheden versterkt en nieuwe vaardigheden aangeleerd.

Het gezin is de belangrijkste context waarin de oplossingen gevonden kunnen worden en vaardigheden geleerd en geoefend worden. Daarnaast krijgt ook de relatie met vrienden en familie aandacht.


Doelen


  • Inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen aan de jeugdige en zijn ouders. Overige gezinsleden, school en omgeving kunnen hierbij ook betrokken worden.
  • Versterken van vaardigheden van de jeugdige cliënt binnen het gezinssysteem.
  • Verbeteren van opvoedingsvaardigheden van ouders.
  • Verbeteren van de communicatie binnen het gezin.
  • Benutten van sociaal netwerk en versterken maatschappelijke participatie.

Contact:

info@thijsbegeleiding.nl

06 50278900